Alle aspecten van logistiek in productie voor u gebundeld in blogreeks

De shift van massaproductie naar de productie van kleine reeksen maatwerkproducten, gekoppeld aan de constante kostendruk en vraag naar ultrakorte levertermijnen, resulteerde in een sterke stijging van de complexiteit. Men merkt de gevolgen van deze gestegen complexiteit vooral in de logistieke bewegingen op de productievloer. Bedrijven die in staat zijn om deze complexiteit te beheersen, hebben een duidelijk competitief voordeel. Wilt u graag uw logistiek bespreken met ons, contacteer ons gerust.

28 jul. 2020

#

De afgelopen maanden publiceerde Sirris een reeks blogposts rond de verschillende deelaspecten van logistiek in productie. Dit als opvolging van een online bevraging die de typische logistieke uitdagingen van de maakindustrie, zowel op de productievloer als in het magazijn, in kaart bracht. Meer dan 80 bedrijven uit de brede maakindustrie namen deel aan de bevraging. Het eerste deel van de blogreeks belichtte de resultaten van deze bevraging.

In het tweede deel lag de focus op de lay-out van de productievloer - de plaatsing van machines, werkposten, magazijnen, onderhoudsafdelingen en nutsruimtes. Bij de meeste maakbedrijven is deze historisch gegroeid, wat resulteert in een lay-out die niet meer optimaal is voor de huidige situatie in productie en een invloed heeft op de efficiëntie in productie. Een optimalisatie of uitbreiding van productie dringt zich vaak op.

De derde blog geeft tips & tricks rond het magazijnbeheer. Het magazijn is immers een belangrijk onderdeel van productie en een doordachte organisatie ervan is belangrijk voor een efficiënt beheer van de voorraden, optimale bevoorrading van de werkposten, ..., wat bijdraagt tot een efficiënte productie.

Het vierde deel behandelt bevoorrading in productie. De bevraging gaf immers aan dat productieoperatoren vaak kostbare tijd verliezen met het wachten op onderdelen of het zoeken naar componenten.

In het vijfde deel van de blog zoomen we in op de verschillende deelaspecten van automated guided vehicles (AGV's) voor geautomatiseerd intern transport. Het aantal (industriële) toepassingen van deze mobiele robots neemt de laatste jaren gestaag.

De zesde blog heeft het over de karakuri-kaizen-filosofie voor het vereenvoudigen van logistieke handelingen en manipulaties. Door de introductie van de karakuri-kaizen-principes kan men vaak een aantal niet waarde-toevoegende operatortaken elimineren. Vooral voor logistieke taken in de productie biedt de methodiek duidelijke voordelen.

In een laatste deel van de blogreeks ten slotte lichtten we de demonstrator die we bouwden in ons applicatielab toe.

Partners/Partenaires


Medefinanciers/Cofinanceurs