De doelstelling van het Factory 4.0-project: industrie 4.0 invoeren in de kmo’s!


Zeven partners zijn bij dit grensoverschrijdende project betrokken: Cap Industrie, CETIM, CITC, Hauts-de-France Innovation Développement, Pôle MecaTech, POM West-Vlaanderen en SIRRIS. Het Factory 4.0-project maakt deel uit van het INTERREG-programma voor grensoverschrijdende samenwerking France-Wallonie-Vlaanderen*, dat wordt gedragen door Wallonië, West-Vlaanderen en de regio Hauts-de-France, met de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Op termijn zullen 180 ondernemingen tegen het einde van het project – gepland voor 2020 – een volledige diagnose mét actieplan krijgen!


* Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende samenwerkings­projecten financieel te steunen. Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk. 170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten steunt die beantwoorden aan de vier samen­werkingsthema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van kmo’s, milieubescherming en -valorisatie en sociale integratie.