In oktober 2017 ging in de Smart & Digital Factory in onze vestiging in Kortrijk een nieuwe pilootlijn voor kostenefficiënte productie van kleine reeksen officieel van start. Bedrijven kunnen op deze nieuwe demonstrator zelf in een waarheidsgetrouwe omgeving de mogelijkheden van Industrie 4.0 uittesten.

Laagdrempelige efficiëntie

Nieuwe technologieën en digitalisering zullen in de toekomst nog meer aan belang winnen wanneer bedrijven hun transformatie naar de factory of the future voorbereiden of starten. Ondersteuning blijft een noodzaak, in het bijzonder aan kmo's die zich toespitsen op de productie van kleine reeksen met veel varianten. Deze bedrijven hebben te kampen met meerdere hindernissen, waarbij complexiteit de grootste uitdaging is. Er is nood aan eenvoudige, laagdrempelige oplossingen.

Een belangrijke stap naar een efficiëntere productie zijn gebruiksvriendelijke ingrepen die moeilijk en repetitief werk eenvoudiger maken door ondersteuning aan de operator. Bovendien moet men kunnen overschakelen naar een hogere reactiesnelheid. Dit door de seriegrootte te reduceren tot een single-piece-flow, de buffer in productie tot nul te herleiden en gebruik te maken van one-touch-logistiek en zelfsturende productiecellen.


Zinvolle digitalisering

Onze testversie van de fabriek van de toekomst bestaat uit een assemblagelijn van zes cellen. De lijn integreert operatorondersteunende oplossingen en strategieën die een snelle respons mogelijk maken, en er zijn technologieën voorzien die first-time-right mogelijk maken door onder meer menselijke fouten te detecteren en voorkomen.

Een ander belangrijk aspect in de kwaliteitsbeheersing van de fabriek van de toekomst is het leren uit fouten en een streven naar continue verbetering. De gebruikte ICT-oplossingen moeten voldoende wendbaar zijn om dit te ondersteunen. Logge, rigide automatisering en ICT zijn in veel bedrijven immers een rem op verbetering en procesinnovatie. Ook hier speelt de pilootlijn op in.

De opstelling bestaat uit zes cellen die samen een assemblagelijn vormen voor de efficiënte fabricage van productfamilies met veel variaties. Door een zinvolle en betaalbare digitalisering met al op de markt bestaande oplossingen wordt een 'single-piece-flow' mogelijk. Het uitgangspunt is de operator die efficiënt moet kunnen werken. Dit via ondersteuning van allerlei technologieën, zoals een cobot, AGV, digitale werkinstructies die geprojecteerd worden op een scherm of het werkvlak. Daarnaast worden de principes van QRM, lean en kaizen ingezet. De digitale integratie van de verschillende processen en tools is eveneens in deze lijn voorzien.

Project Factory 4.0

De demolijn werd ontwikkeld in het kader van het Interreg-project Factory 4.0 dat staat voor een grensoverschrijdende aanpak om bedrijven in de grensregio's kennis te laten maken met technologieën die passen in het kader van Industrie 4.0 en hun mogelijkheden. Het project wil bijdragen aan de economische mutatie van het grensgebied door het versnellen van de transformatie van bedrijven (kmo's) naar een Industrie 4.0 fabriek van de toekomst. Binnen het project worden de bedrijven via een gefaseerde aanpak begeleid bij hun transformatie.

Demonstrator in detail

Wilt u onze demonstrator beter leren kennen? Een deel van de opstelling zetten we recent op de beurs MNE 2018 in Kortrijk op. We toonden er een demo van gerobotiseerd schroeven. Op deze mogelijkheid gaan we uitgebreid in een volgende blog in, de eerste van een reeks over de technologieën in de demonstrator.

De onderwerpen van deze vijfdelige blogreeks zijn:

  1. Gerobotiseerd schroeven
  2. Zero-effort vertaling van klantorder naar productieorder (klantspecifieke BOMO)
  3. Materiaaltransport en -presentatie
  4. Eenvoud in cobot programmeren en krachtgericht monteren
  5. Data-orchestratie tussen de verschillende subsystemen