Grensoverschrijdende netwerken voor toepassingen van medisch textiel

MDTex is een netwerkproject: door hun netwerken en vaardigheden ter beschikking te stellen willen de partners de scheidingswanden tussen de gezondheidssector en de textielindustrie neerhalen om de expertise en technologieën die voor de ontwikkeling van producten nodig zijn, met elkaar te kruisen.

Dit netwerk stimuleert de ontwikkeling van projecten en producten i.v.m. medisch textiel, door mogelijke belanghebbenden de nodige faciliteiten aan te bieden om elkaar te ontmoeten, consortia te vormen, samen te werken en nieuwe kansen te scheppen.


WIE IS BETROKKEN ?

De actoren uit de gezondheidssector en de industrieën voor technisch textiel, om na te gaan welke noden praktiserende artsen hebben, en daarop inspelen, naarmate de medische voorzieningen zich ontwikkelen.


EXPERTISE

De partners van het MDTex-project willen dat actoren en nieuwe projecten elkaar kunnen vinden. Er worden zes themaworkshops georganiseerd met de praktiserende artsen en de industriëlen. De partners van het project ontmoeten belangstellende actoren die voor het project interessant zijn, individueel. Op de website staat een databank van contacten van professionals uit de gezondheidssector en de medische voorzieningen. Naargelang van de behoeften kan UP-tex de projecten in de innovatiefase begeleiden.


>> Download de projectfiche MDTex


Meer info?

https://www.interreg-mdtex.eu/nl

#

ACTIEF IN DOMEIN(EN)

TAGS / netwerking, medisch textielhulpmiddel, gezondheid, open innovatie, projecten