Ontwikkeling van functioneel textiel voor het actief reinigen van binnenlucht

Ontwikkeling van functioneel textiel met fotokatalytisch materialen die actief in het zichtbare spectrum van licht zijn en die de afbraak van VOS verontreiniging in de lucht bevorderen, en zonder externe energiebron.

Europeanen spenderen gemiddeld ongeveer 80% van hun tijd in gesloten of semi-gesloten ruimtes zoals leef- en woonruimtes, werkplaatsen, scholen, en sportfaciliteiten. Door het toenemend gebruik van isolatie in gebouwen en het gebruik van bepaalde producten (huishoudproducten, verf...) verkrijgen we een verhoging van de concentratie van polluenten, waaronder Volatiele Organische Producten (VOP), in de binnenlucht. Verscheidene studies hebben aangetoond dat de binnenlucht tot 10 keer meer vervuild is dan buitenlucht. Het spreekt voor zich dat deze vervuiling van onze binnenlucht zowel een belangrijke gezondheids- als economische kost met zich meebrengt.

Ons project TEXACOV richt zich op de verbetering van de binnenluchtkwaliteit en zal textiel ontwikkelen dat fotokatalytische nanodeeltjes bevat op basis van gedopeerd TiO2 die actief zijn onder zichtbaar licht. Het systeem dat ontwikkeld zal worden zal ons toelaten om VOP polluenten in de binnenlucht continue afte breken op een eenvoudige manier en zonder enige nood aan een extra energiebron.

Om tot dit doel te komen starten we met de synthese van de gedopeerde TiO2 nanodeeltjes, waarna ze geïntegreerd worden in poreuze composieten met cellulose nanokristallen. Vervolgens zal een proces ontwikkeld worden om dit nanocomposiet te vormen op textiel op een duurzame en controleerbare manier.

Om dit project tot een goed einde te brengen en alle ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken hebben we nood aan verscheidene expertises en complementaire technieken. De sterkte van het projectconsortium bevindt zich in de combinatie van 3 transnationale partners met wetenschappelijke kennis en technieken die enerzijds verschillend zijn, maar anderzijds perfect complementair.

  • Materia Nova is gespecialiseerd in de synthese, modificatie en karakterisatie van fotoactieve nanodeeltjes
  • KULAK bezit een enorme expertise in de gecontroleerde productie van cellulose nanovezels et hun gebruik als poreus matrixmateriaal voor de immobilisatie van andere nanodeeltjes op verschillende substraten
  • HEI_Lille heeft alle nodige kennis voor het functionaliseren van textiel gebruik makende van allerlei technieken.

Meer info?

http://www.texacov.eu/

#

ACTIEF IN DOMEIN(EN)

TAGS / assainissement de l'air intérieur, composé organique volatil (COV), textile intelligent