Design ten dienste van uw ontwikkeling

Dankzij TRIPOD II kan het concurrentievermogen van kmo’s/kzo’s worden versterkt door in hun ontwikkelingsstrategie designhulpmiddelen te integreren, als hefboom voor de vernieuwing, differentiëring en waardecreatie. Elke euro die in design wordt geïnvesteerd, levert een omzet van 2,25 € op (bron: British Design Council study). TRIPOD II bevordert ook de grensoverschrijdende kruisbestuiving tussen kzo’s/kmo’s en designers.

WIE IS BETROKKEN ?

Kmo’s / kzo’s – designers – innovatieactoren.


EXPERTISE

De twaalf partners van het TRIPOD II-project verenigen hun krachten, bekwaamheden en netwerken om u een totaalaanbod te kunnen voorleggen door toedoen van verschillende tools:

  • designdiagnose en gepersonaliseerde begeleiding van ondernemingen bij de verwezenlijking van hun designaanpak en hun projecten,
  • opleiding voor designmethodes en -tools voor ondernemingen, designers en beleidsbepalers,
  • ontwikkeling van grensoverschrijdende businesskansen (DESIGN FUSION) en structurering van netwerken voor designers (DESIGNER CLUB).

  • >> Download de projectfiche Tripod-II


    Meer info?

    http://tripod-design.eu/

    #