bullet-check.png

Innovation Readiness Levels

Het IRL-model is bedoeld als een communicatie- en
samenwerkingstool dat partners in staat stelt om samen te komen en hun inspanningen te synchroniseren.

bullet-check.png

Partner search

De portefeuille bouwt een grensoverschrijdend ecosysteem in de 6 innovatiedomeinen. Binnen de deelprojecten zijn meer dan 100 partners actief.

bullet-check.png

Innovation transfer

Oplossingen voor jouw technologische uitdaging kunnen soms gevonden worden in andere sectoren. Andersom kan jouw technologie ook een nuttige toepassing vinden in nieuwe afzetmarkten buiten de eigen sector.

bullet-check.png

Marktobservatorium

Virtueel waarnemingscentrum voor het identificeren van internationale trends op het gebied van de 6 innovatiedomeinen.