Workshops X-innovatie: bedrijven, onderzoekers en designers ontmoeten elkaar rond een centrale uitdaging


Bedrijven, onderzoekers en designers worden samengebracht rond een centrale uitdaging. Elk van de deelnemers heeft kennis over het probleem, de oplossing of de markt. De puzzelstukjes worden samen gelegd om te kijken welke oplossing, in de vorm van een innovatief product, kan gevonden worden met betrekking tot de uitdaging. De basis wordt gevormd door de technologische bouwstenen die door de groep aangebracht worden. Het is dan zaak om te kijken hoe de combinatie van deze bouwstenen tot een conceptueel idee kan leiden voor een product dat binnen 2 à 3 jaar op de markt kan gebracht worden.

De workshops verlopen volgens een vaste stramien:

  1. SCAN: deelnemers leren elkaar kennen en geven aan waar hun expertise of interesse ligt
  2. PLAN: er wordt gezocht naar een innovatieve oplossing die de expertise van de deelnemers maximaal verenigt
  3. ACT: de oplossing wordt visueel voorgesteld aan de hand van snelle prototyping

De bedoeling van de workshop is om nieuwe samenwerkingen te laten ontstaan en om te ervaren hoe interactie tussen experten met een verschillende achtergrond en kijk op innovatie, tot nieuwe inzichten en creativiteit kan leiden.

Uitdaging - 1 -

Hoe kunnen mensen in beweging licht maken met autonome elektriciteit?

Samenvatting van de workshop

Impressies van de workshop

Uitdaging - 2 -

Hoe de lucht zuiveren met oppervlakte van het interieur waarin we leven?

Samenvatting van de workshop

Impressies van de workshop

Uitdaging - 3 -

Hoe de consumptieperiode verlengen met biomarkers in voedselverpakking?

Samenvatting van de workshop

Impressies van de workshop